330 KOK yw blydhen y'n dydhyans gregorek.  

Hwarvedhyansow

golegi