Jeremy Richard Streynsham Hunt (genys 1966) yw politeger bretennek.