Can someone translate my User Page for me please? Or bits of it if you are too busy? Grasyans. Llywelyn2000 12:28, 2 Est 2009 (UTC)Reply

Rol a Gembrion

golegi
List of Welsh people - Rol a Gembrion
Image - Imach
Name - Hanow
Date of birth - Dedhyas genesigeth
Date of Death - Dedhyas mernans
Place of birth - Tyller genesigeth

--Kw-Moon (keskows) 03:49, 7 Me 2016 (UTC)Reply

Wikidata lists

golegi

Meur ras bras rag an gorthyp uskis dhe'm govynn [|a-dro dhe rolyow Wikidata]

I have made sub-pages for dwarf planets here: Devnydhyer:DavydhT/Kyst_Tewes/Planetys_korr Devnydhyer:DavydhT/Kyst_Tewes/Planetys_korr_possybl

These don't seem to be working at the moment, not really sure why. DavydhT (keskows) 14:54, 3 Du 2020 (UTC)Reply

There was a problem with Listeria; I requested a fix, which has been carried out. They all seem to work now: really glad to see that WD Lists is being used - it can be thought of at times as 'See also' at the end of an article, but is usually best to limit the list otherwise it slows down.
Davytdh - can you translate the following, please, which appear on the top of the lists in English and which need to be in Cernyweg:
This list is automatically generated from data in Wikidata.
Update the list now
Find images
The translations need to be placed in the main template which I added here 4 years ago. Mwy ar dudalen y gymuned! Llywelyn2000 (keskows) 05:34, 15 Du 2020 (UTC)Reply

Infoboxes for people

golegi

Dydh/dydd da, Llywelyn2000! Something I'd really like to get working on kw-wiki is infoboxes for people, particularly for use through the content translation tool. Currently when you use that tool you have to remember to ignore adding the infobox paragraph otherwise you end up with a broken template link when you publish.

Templates are fairly new to me, I'm starting to dabble in documentation for ones we already have and things like that, but I've not made a template yet so I'm pretty green at them! I hope it's OK to ask you for some help. Unfortunately I missed the little Celtic Knot session recently that might've had helpful info in it.

Anyway, if you can point me towards somewhere to get started with this or some resources or lend a hand yourself, that'd be excellent. Meur ras bras, diolch yn fawr. --Gwikor Frank (keskows) 15:11, 22 Ebrel 2021 (UTC)Reply

Hi! Pa hwyl! Yes, of course. I've just created the Infobox:Things (X) and Devnydhyer:Brwynog has ben busy adding this Wikidata infobox onto articles such as Sodiom, Galliom and Zirkoniom. The pros of using a Wikidata infobox: it's new, up to date, adds stuff automatically (as they're added onto WD, they feed into Wikipedia!), you only add 2 or 3 words, and it populates itself, takes less time... The cons: you will need to click the WD pencil every now and again, and add the Kernewek word on WD. So, on cy-wiki we have only 3 WD infoboxes - people, places, things. On kw-wiki, things is done: you can add it on any articles such as cars, toys, companies, festivals, metals, vaccines, viruses... I can add the Infobox: person, if you tell me what person is in Kw, and if this is at all helpful. Going down the old fashioned route, imho would be a step back into the past! Llywelyn2000 (keskows) 15:29, 22 Ebrel 2021 (UTC)Reply
Person in Kw is "Den" (Plural: Tus). I think having a person infobox would be so useful, we're adding quite a few people pages, a lot of them through content translation too. Diolch, meur ras! --Gwikor Frank (keskows) 15:59, 27 Ebrel 2021 (UTC)Reply
Richard Trevithick has a page in both Welsh and Cornish, if that helps?
Brwynog (keskows) 16:49, 22 Ebrel 2021 (UTC)Reply
Diolch @Brwynog: - Llywelyn2000 (keskows)
To translate the infobox on Richard Trevithick or any other, just search for the Welsh name on Skantlyn:Person eg 'Ganwyd', and change the 1st instnce of that word: | label5 = Ganwyd to Kernowek. Pob hwyl! Llywelyn2000 (keskows) 18:33, 23 Ebrel 2021 (UTC)Reply
Dwi ddim yn gwybod os fedri di helpu, ond dwi wedi trio ychwanegu ffeil audio i dudalen heb llwyddiant. https://kw.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky fedri di cael cip i weld os fedri di sortio allan beth ydy enw y skantlyn dwi angen. Diolch. - Brwynog (keskows) 16:46, 11 Me 2021 (UTC)Reply
Haia. Mi edrychai ar hwn yn y dyddiau nesa. Dim ond angen mewnforio'r Nodyn/au perthnasol sydd. Wrthi ers 4.30 bore ma efo Wici'r Holl Ddaear, felly, bydd raid i mi aros tan fory neu drennydd! Cofion cynnes... Llywelyn2000 (keskows) 16:34, 11 Me 2021 (UTC)Reply
Diolch am helpu ac am dwtio erthyglau. - Brwynog (keskows) 18.30, 14 Me 2021 (UTC)

Hi Robin, Dwi wedi cael trafferth efo fy nhudalen diweddaraf, sef Baya, neu bae yn y Gymraeg. Nid yw'r ddau lun yn ymddangos o wikidata. Mae o fel bod cyfeiriadau'r ddau wedi'u cyplysu wrth iddynt llwytho. Ges i nhw i weithio trwy ddileu un yn wikidata, ond mae fy ngolygiad wedi cael ei ddileu. Dwi ddim yn siwr beth dwi'n gwneud yn anghywir. Gyda llaw, dwi dros 200 o erthyglau yn y Gernyweg bellach. - Brwynog (keskows) 16.15, 03 Metheven 2021 (UTC)

S'mai! Yn hytrrach na dileu llun, gelli wneud un o'r lluniau'n 'preferred rank' fel hyn: dos i golegi --> mi weli ar y chwith i'r llun gorau dri botwm un ar ben y llall fel golau traffig, --> dewis y botwm uchaf (preferred rank) -> cyhoeddi. Pan gai amser mi driai wneud y cod ddewis un llun os oes nifer. Pob hwyl! Llywelyn2000 (keskows) 16:36, 3 Metheven 2021 (UTC)Reply
Diolch, mae'n edrych yn dda iawn Brwynog (keskows) 17.58, 03 Metheven 2021 (UTC)

Ymholiad bach arall. Sut mae rhywun yn gallu gwneud baneri bach yn wicipedya Cernyweg? Os wnei di sbio ar fy nhudalen ddiweddaraf, mi weli di'r broblem lawr y gwaelod. Diolch. https://kw.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeikiai Brwynog (keskows) 09.39, 15 Metheven 2021 (UTC)

Sorri Davyth, dw i newydd ddod nol o ngwyliau yn Sir Benfro!
Y cwbwl sydd angen ei wneud ydy copio'r Skantlyn gyferbyniol o cy neu en, a'i bastio ar kw. Os ffindia i ffordd i wneud hyn yn otomatig efo bot mi wnai hynny. Efallai, mewn amser y bydd angen cyfieithu un neu ddau o eiriau o fewn y Nodynau (ee i gael baner cynharach y wlad neu enw gwahanol / cynharach), ond paid a phoeni'n ormodol am hynny tan iddo godi! O gadw 'flagicon' heb ei gyfieithu mi fydd hi'n bosib i chi gopio a phastio baneri o en, heb angen gwneud dim arall! Cofion cynnes... Robin aka Llywelyn2000 (keskows) 15:59, 22 Metheven 2021 (UTC)Reply
Gromerci dhis, diolch yn fawr iawn i ti Brwynog (keskows) 19.41, 22 Metheven 2021 (UTC)
Croeso siwr. Mae na ddau wahanol fath, y naill yn faner ar ei phen ei hun, a'r llall yn faner a'r enw kw:
Mae {{flagicon|Kernow}} yn rhoi:  
a {{flag|Kernow}} yn rhoi:   Kernow
Cofion... Llywelyn2000 (keskows) 11:49, 23 Metheven 2021 (UTC)Reply
Diolch Brwynog (keskows) 19.08, 23 Metheven 2021 (UTC)
To create new countries

To create   Pow Sows (or any other) -

  1. Type the following in the article where it's needed, with your chosen country: {{Flag|Pow Sows}}, which will call up a red link Skantlyn:Country data Pow Sows.
  2. Click this link to create it. We need to get this info from eg the English Wikipedia, so we need 'Template:Country data England'.
  3. Copy this enwiki template and paste it into kw-wiki new edit window we made in step 2. Translate as needed, and Save.
  4. Make a cup of coffee to celebrate!

You can view which flags have been done by typing Template:Flag, on the left hand menu chose 'What connects here'. Llywelyn2000 (keskows) 13:14, 30 Gwynngala 2021 (UTC)Reply

Ystadegau hinsawdd

golegi

Ymholiad bach arall, Robin. Roeddwn eisiau ychwanegu ystadegau hinsawdd i erthygl, ond byddai defnyddio'r templad o'r erthygl ar wikipedia saesneg yn gadael rhai sgwennu Saesneg na allaf gael gwared ohono e.e. https://en.wikipedia.org/wiki/Bude - mae defnyddio {{Weather box|location = Bude 15m asl, 1971–2000, Extremes 1960– yn gadael y geiriau Climate data for Bude ar y top er fedra i cyfieithu'r gweddill. Mae'r fersiwn Cymraeg yn fwy astrus byth, e.g. https://cy.wikipedia.org/wiki/Abertawe yn cynnwys y templad Skantlyn:Hinsawdd Abertawe (sori - tydi'r union sgript ddim yn ymddangos yn hwn, bydd rhaid iti sbio yn pennfenten i weld yn union beth ydi o). A fedri di creu templad gweddol syml i wicipedia Cernyweg, e.e. fyddai'n gadael i mi gyfiethu tabl ystadegau Bude? Diolch Davyth Brwynog (keskows) 21:14, 09 Est 2021 (UTC)Reply

Bore da Davyth! Mae na dros 10 mlynedd ers i mi greu'r cy:Nodyn:Weather box ar cy-WP, ac yn waeth fyth dydy'r Nodyn ddim wedi ei diweddaru ers hynny! Ffosil! Yn y ddegawd diwetha, mi weli fod yr un ar en-WP wedi ei ddiweddaru gryn dipyn; yn wir mae'n gwbwl wahanol, ac yn ddibynol ar fodiwl, sef en:Module:Weather box. Felly, yn ystod yr wythnosau nesa, mi af ati i gopio'r nodion a modiwlau yma i kw-WP. A dweud y gwir, does na ddim cymaint o ddyblu gwaith heb fod angen arno (y cyfieithu!) - roedd yr hen un yn mynnu hynny! A mi wnai wedyn ei roi ar cy-WP, efallai fel nodyn cwbwl newydd, yn lle mod i'n torri'r cod i'r trefi sy'n ei defnyddio ee cy:Y Bala. Sorri na fedraf ei wneud cyn hynny, mae na gymaint wedi'i addo ee Wicibrosiect Palesteina-Cymru ar Meta. Croeso i chi ymuno ar hwn hefyd - noda erthyglau y caret eu gweld yn yr Arabeg am lefydd yng Nghernyw, a chyfieithu ambell erthygl am Balisteina i'r Gernyweg. Rho wybod! Cymaint i'w wneud! Llywelyn2000 (keskows) 08:32, 10 Est 2021 (UTC)Reply
Diolch am y gwahoddiad, Robin. Dwi wedi rhoi nodyn am y prosiect ar dudalen fb kernewiki i'w hysbysebu. Dwi wedi trafod efo Lianne, a dyma restr fer o erthyglau posibl am Gernyw. Os nad oes ots gen ti, dwi wedi dweud yn kernewiki nad oes rhaid sgwennu 3,000+ byte yr erthygl, a buasem yn derbyn erthyglau llai. Efallai os wyt ti'n mynd i addasu'r dudalen editathon, buasai'n syniad dweud mai iaith agosaf at y Gymraeg yw'r Gernyweg, ei bod wedi achub o farwolaeth-iaith ond bod y nifer o siaradwyr dal yn fychan, ein bod yn falch iawn bod kw-wiki ar frig y tabl o nifer o erthyglau fesul siaradwr, ac rydym yn gobeithio cyfieithu cymaint o erthyglau ag sy'n bosib (ond o bosib na fyddent mor hir â'r rhai Cymraeg) o gysidro y nifer o olygyddion sydd gennym.
Women
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolly_Pentreath
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Fox
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Glover_(rower)
Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornish_fairing
https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_cake
https://en.wikipedia.org/wiki/Hog%27s_pudding
https://en.wikipedia.org/wiki/Saffron_bun
https://en.wikipedia.org/wiki/Stargazy_pie
Places of interest
https://en.wikipedia.org/wiki/Land%27s_End
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornwall_and_West_Devon_Mining_Landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Willy
https://en.wikipedia.org/wiki/Tintagel_Castle
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAn-an-Tol
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Doniert%27s_Stone
https://en.wikipedia.org/wiki/Goonhilly_Downs
https://en.wikipedia.org/wiki/Penlee_lifeboat_disaster
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Boscastle_flood
Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornish_rebellion_of_1497
https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_Book_Rebellion
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorsedh_Kernow
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Cornwall
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornish_language_revival
Diolch Davyth Brwynog (keskows) 22:47, 10 Est 2021 (UTC)Reply

Gwych! Dw i newydd ychwanegu chi ar y prosiect. Mi roi 10 erthygl i ddecharu, rhag eu dychryn nhw! Os ei di drwy wicibrosiectau Arabaidd, anaml iawn mae nhw'n sgwennu mwy na rhyw 30. Ond ella y rhowng broc bach iddyn nhw tro yma! Diolch eto! Llywelyn2000 (keskows) 19:19, 11 Est 2021 (UTC)Reply

Ystadegau hinsawdd 2

golegi

Dw i wedi mewnforio'r modiwlau a'r templad (Nodyn) o en, ac mae'r erthygl Porthbud i'w gweld yn gweithio'n iawn. Wedi i ti gyfieithu'r rhanau gweledol ar Module:Weather box (ee y rhan: label = 'Record low °'), gelli dynnu'r saethau, wrth gwrs! Gweidda os oes nam! A phob hwyl! Llywelyn2000 (keskows) 14:12, 30 Gwynngala 2021 (UTC)Reply

Diolch Robin. Dwi wedi llwyddo efo'r rhan fwyaf heblaw am y gair 'Extremes' yn y lein uchaf, a fedra i ddim cael hyd iddo yn y côd. Fedri di sbio arno fo? Mae Porthbud yn edrych yn dda rwan!!
Dwi newydd trio efo Camborne, ond tydi o ddim wedi gweithio wrth gopio Skantlyn:Camborne weatherbox. Unrhyw syniad?Brwynog (keskows) 17.33, 01 Hedra 2021 (UTC)
Ymddiheuriadau, mi wnes i gopio yr uchod o dudalen Truro (sy'n defnyddio gorsaf Camborne), ond pan wnes i gopio'r cyfan o dudalen Camborne, roedd yn gweithio heblaw am hyn (LoffAonDorSoff) yn y llinell uchaf. Brwynog (keskows) 17.45, 01 Hedra 2021 (UTC)
Sorted bellach heblaw am y gair 'inches' (meusvaow). Ymddiheuriadau am yr updates niferus. Brwynog (keskows) 18.11, 01 Hedra 2021 (UTC)
Pan wyt yn 'chwilio' gelli ddewis gwahanol barthau neu rannau o WP. Y parth arferol (diofyn / default) ydy 'Prif' (yr erthyglau). O optio am bob parth hy y cyfan, gelli weld fod y gair 'inches' yn ymddangos yn y 'Module:Weather box'. Y tro nesa, gelli ddewid y parthau mwya tebygol: skantlyn neu modiwl. Cofion cynnes - a diolch am bopeth! Llywelyn2000 (keskows) 14:28, 4 Hedra 2021 (UTC)Reply

Tyller infobox

golegi

Hi! Thanks for everything you've done on the infoboxes. I've noticed that every article with Skantlyn:Tyller transcluded into it is automatically added to the categories "Pages using duplicate arguments in template calls" and "Pages with maps". I've removed the title field from the template which has got rid of the first category (though I'm not completely sure this hasn't broken something somewhere), but I can't find where to get rid of the maps category, or at the very least translate it. I noticed it doesn't happen in the Cymraeg Wikipedia, do you know of any fix we can use here? Diolch! --Lader Gwiader (keskows) 11:32, 5 Metheven 2022 (UTC)Reply

Hi. That's now fixed. When the magic word __HIDDENCAT__ is placed on a category page, that category becomes hidden, meaning that it will not be displayed on the pages belonging to that category. They're hidden, but still there if you want to see / use them. All the best! Pob hwyl! Llywelyn2000 (keskows) 14:15, 5 Metheven 2022 (UTC)Reply
Mor hawdd! Meur ras! --Lader Gwiader (keskows) 14:21, 5 Metheven 2022 (UTC)Reply