Ulaanbaatar (2009).

Penncita Mongoli yw Ulaanbaatar.