Chinek (汉语/漢語;中文)
Kewsys yn: China (Repoblek Werin China ha Repoblek China)
Kewsys gans: A-dro dhe 1.1 bilvil
Klasyans genynnek: Sino-Tibetek
  • Sinitek
Savla sodhogel: Repoblek Werin China, Repoblek China, Singapour
Kesva an taves:
Kodennow
ISO 639-1 zh
ISO 639-2(B) chi
ISO 639-2(T) zho
ISO 639-3 cmn

Chinek (汉语/漢語 Hànyǔ, 华语/華語 Huáyǔ po 中文 Zhōngwén) ew yeth a China, cowsys gen 1.1 bilvil a dus.

Yethow chinek

golegi