Lytherennans an tregh ma yu Kernewek Kemmyn. Rag versyon yn Kernûak, myr yn-nans war an folen-ma, mar plek.

Edward Lhuyd (po Llwyd) (1660–30ns Metheven, 1709) o naturor, losonydh, yethonydh, doronydh hag antikwari a Gembra.

Genys veu ev yn Keredigyon; y havas ev adhyskans yn Kroes Oswald ha Pennskol Rysoghen yn 1682. Yn 1684, y kwaynyas ev soedh avel darbarer dhe Withyas an Gwithti Ashmolean. Yth esa Lhuyd y honan Gwithyas an Gwithti a-dhia 1690 bys 1709.

Yth esa Lhuyd ow vyajya a-les. Yn 1688, y hwrug ev rol a loson leel yn Eryri, Kembra Gogledh. (Yma lili Eryri, Lloydia serotina, ow toen y hanow hwath.) Wosa 1697, Lhuyd a wodrigas pub konteth yn Kembra, hag a-wosa Alban, Wordhon, Kernow, ha Breten Vyghan. Yn 1699, gans gweres arghansek a Isaac Newton, y tyllas ev rol a enyvales gyllys yn meyn kuntellys a-derdro Pow Sows. Pennskol Rysoghen a'n gwrug Mester Artys yn 1701.

Yn 1707 y tyllas ev an kynsa lyver a Archaeologia Britannica: an Account of the Languages, Histories and Customs of Great Britain, from Travels through Wales, Cornwall, Bas-Bretagne, Ireland and Scotland. Yma'n lyver ma ow preservya lies flourenn a Gernewek, warbarth gans akontys gramasek hir a'n yethow Keltek oll. Yma y skrifennow Kembrek, Kernewek, h.e. ow kul devnydh a lytherennans fonologiek a-varr. (Gwelewgh Dzhûan Tshei an Hɐr rag sampel.)

Blydhen a-wosa, ev a veu dewisys avel esel an Kowethas Ryal. Y ferwis ev a fagel an skevens yn 1709.

Vershion en Kernûak Diụeδaz

golegi

Edward Lhuyd (1660–30ns Meτevan, 1709) ô natyrier, luzuneδ, eτoneδ, doreδ ha antikụari diụort Kembra.

Genez vê e en Keredigion; e gavaz aδeskanz en Krûz Ozụɐļt ha Pednskol Redzhôhan en 1682. En 1684, e 'ụrîg gụainia sûδ vel darbarer δɐ Uîτiaz an Gụîτti Ashmolean. Thera Lhuyd e hẏnan Gụîτiaz an Guîτti δîa 1690 bez en 1709.

Thera Lhuyd viadzhia a lêz. En 1688, ê 'ụryg rôl a luzuan lêal en Erẏri, Kembra Gogleδ. (Ma lili Erẏri, Lloydia serotina, a tûn e hano hụâτ.) Odzha 1697, Lhuyd a ụodrigaz pẏb konteτ en Kembra, ha odzha hedna Alban, Iụerδon, Kernou, ha Breten Vîan. En 1699, gen gụeraz arrandzhak a Isaac Newton, e 'ryg dello rôl a enevalez gellez en mein kẏntelhez der drô Poụ Soụz. Pednskol Redzhohan 'ụrîg ê Mêster Artez en 1701.

En 1707 ê 'rîg delho an kendzha levar a Archaeologia Britannica: an Account of the Languages, Histories and Customs of Great Britain, from Travels through Wales, Cornwall, Bas-Bretagne, Ireland and Scotland. Ma an levar ma prezervia lîaz flụran a Gernûak, ụarbàrh gen akontez gramadzhak hîr a'n tavodzho Keltek olha. Ma e skrefedno Kembrek, Karnûak, h.e. kụîl devneδ a leτerednaz fonologîak a-varr. (Gụelo Dzhûan Tshei an Hɐr rag sampel.)

Bleδan ụodzha hedna, êv vê dewizez vel ezal an Koụeτaz Rîal. Ê verụez a fagel an skevenz en 1709.

Kevrenn yn-mes

golegi
  Porth Kernow – Tre rag folennow ha klassys Wikipedya a-dro dhe Gernow.