Delow Fibonacci gans Giovanni Paganucci y'n Camposanto di Pisa, 1863

Fibonacci (henwys ynwedh Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci ha Leonardo a Bisa) a vewas c. 1170–1250. Ev o mathematgydh Italian hag "an roasekka mathemategydh a'n west y'n Osow Kres".

Fibonacci a veurgerysyas system an niveren Hindu-Arabek dhe'n bys west yn y Liber Abaci (Lyver Reknans) yn 1202. Ev a gomendyas dhe Europa ynwedh holyans an niverow Fibonacci a dhevnydhyas ev rag ensampel y'n Liber Abaci.

Holyans an niverow FibonacciChanjya

Fibonacci yw aswonys rag rol an niverow henwys an Holyans Fibonacci. Nyns eus diwedh dhe'n rol, mes an rol a dhalleth gans:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Y'n rol ma, an niverow iskevresek yw kevys dre geworra an dhew niver diwettha war-barth.

1 + 1 = 2
  1 + 2 = 3
    2 + 3 = 5
      3 + 5 = 8
        5 + 8 = 13
          8 + 13 = 21
            13 + 21 = 34
               21 + 34 = 55
                 34 + 55 = 89
                    55 + 89 = 144
                      89 + 144 = 233
                         144 + 233 = 377
                            233 + 377 = 610
                               377 + 610 = 987
                                  610 + 987 = 1597
                                     987 + 1597 = 2584
                                     etc...

An kevres ma yw dhe les ynwedh dre reson y nesha an komparriv a dhew niver an eyl wosa y gila y'n kevres dhe'n komparriv owrek.