ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
Sathalanalat Pasathipatai Pasason Lao
Lao People's Democratic Republic
Baner Pow Lao
(Baner Pow Lao) (Kota Arvow Pow Lao)
Lavar kenedhlek: Peace, Independence, Democracy, Unity and Prosperity
Desedhans Pow Lao
Yeth soedhogel Lao
Pennsita Vientiane
Brassa sita Vientiane
Lywydh Choummaly Sayasone
Pennmenyster Bouasone Bouphavanh
Enep 236,800 km²
Poblans (2005)
 Doesedh
6,217,141 a drigoryon
24 triger/km²
Anserghogeth dhiworth Pow Frynk
19ves a vis Gortheren, 1949
Mona kemmyn Kip (LAK)
Kan genedhlek Pheng Xat Lao
Kodenn kesroesweyth .la
Kodenn pellgowser +856

Pow Lao (yn Lao, Sathalanalat Pasathipatai Pasason Lao) yw gwlas yn Asi Soth-Est.